Prijava

Webinar je završen!

SAMO ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE!

Edukacija će biti bodovana od strane Hrvatske liječničke komore.

Privatnost: Vaše podatke Business Media Croatia d.o.o. PHARMABIZ, kao tehnički realizator webinara, koristi isključivo za potrebe prijave na ovo događanje i neće obrađivati u druge svrhe.

Pharmabiz, stručni magazin za lijekove i medicinske proizvode;
Business Media Croatia d.o.o., Savska cesta 182, 10000 Zagreb, Hrvatska