Prijava za webinar

Zahvaljujemo na Vašem interesu i prijavi.

Na Vaš mail je poslana potvrda prijave s podatcima koje ste upisali.

 

Pharmabiz, Business Media Croatia d.o.o., Savska cesta 182, 10000 Zagreb, Hrvatska