PREZENTACIJE

Zvonimir Novak

Nacrt prijedloga Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske do 2033. godine

Krunoslav Bašić

Postupanja rudarske inspekcije

Franjo Šebijan

Izvlaštenje u svrhu istraživanja i eksploatacije rudnog blaga s posebnim osvrtom na probleme u praksi

Gordana Kovačević

Izrada prostornih planova

Snježana Đurišić

Primjeri iz prakse planiranja čvrstih mineralnih sirovina

Anamarija Matak

Provedba postupaka procjene utjecaja na okoliš

Dino Demoli

Najčešće pogreške u Idejnim projektima za dobivanje lokacijske dozvole

Tonćika Jarak

Gospodarenje građevnim otpadom i gospodarenje otpadom iz rudarske industrije /aktualnosti u odnosu na novi Zakon o gospodarenju otpadom

Milovan Zrakić

Ponovna uporaba materijala od rušenjana području pogođenom potresom (SMŽ)

Tomislav Antunović

Reciklažno dvorište za bezopasni građevni otpad

Dijana Varlec

Burza otpada HGK – doprinos resursnoj učinkovitosti i kružnom gospodarstvu