Bocouture® – new era of botulinum toxin

 31.08.2021. u 19:00

Predavač: Sonja Sattler, Merz Aesthetics Key opinion leader

Prijava:

Privatnost: Vaše podatke Business Media Croatia d.o.o. PHARMABIZ, kao tehnički realizator webinara, koristi isključivo za potrebe prijave na ovo događanje i neće obrađivati u druge svrhe.

Pharmabiz, stručni magazin za lijekove i medicinske proizvode;
Business Media Croatia d.o.o., Metalčeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska