1. Sekcija: “GRADOVI  & GOSPODARENJE OTPADOM”

1. Sonja Polonijo, Udruga gradova u RH

ANALIZA I KOMENTAR STATISTIKE MKO ZA 2020. 

2. Dijana Mijač Dretar, Komunalno poduzeće Križevci

KRITIČNE TOČKE – NEDOSTACI AKTUALNOG ZAKONODAVNOG OKVIRA

3. Davor Vić, voditelj podružnice Čistoća, Zagrebački holding d.o.o.

NOVOSTI IZ GO U GRADU ZAGREBU; STRATEGIJA – CILJEVI I ROKOVI

2. Sekcija: “PROSTORNI PLANOVI I ZAKON O GOSPODARENJU OTPADOM”

1. izv. prof. dr. sc. Milan Rezo, ravnatelj Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, MPGI

UVODNO IZLAGANJE

2. Gordana Kovačević, načelnica Sektora za prostorno uređenje, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, MPGI

SUSTAV PROSTORNOGA UREĐENJA I KRUŽNO GOSPODARENJE OTPADOM

3. Snježana Đurišić, načelnica Sektora lokacijskih dozvola i investicija, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, MPGI

GRAĐEVINE U SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM – GDJE I KAKO GRADITI

4. Ana Pršir, MPGI, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja

KORIŠTENJE RDF-a i SRF-a U CEMENTNOJ INDUSTRIJI – NAČINI PLANIRANJA

3. Sekcija: “CENTRI ZA GOSPODARENJE OTPADOM”

1. Josip Grgić, direktor RCGO Šagulje / voditelj Grupacije CGO pri HGK

PREGLED AKTUALNOG STANJA CGO-A U RH

2. Robert Podrug, direktor CGO Bikarac

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI OPIS CENTRA I ISKUSTVA PROBNOG RADA CGO BIKARAC

3. Đuro Horvat, direktor Tehnix d.o.o. Eko industrija

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA ZA RECIKLAŽU OTPADA MO-BO-TO

4. Dino Demoli, Uprava za prostorno planiranje i dozvole od državnog značaja, MPGI

PRIPREMA IDEJNOG PROJEKTA-ISKUSTVA IZ PRAKSE

5. Igor Petek, potpredsjednik Komisije za otpad u Komori komunalnog gospodarstva, GZS; direktor Publikus d.o.o. /CGO Mala Mežakla

AKTUALNO STANJE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM U REPUBLICI SLOVENIJI

4. Sekcija: “JAVNI POZIVI I NATJEČAJI FZOEU”

1. Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2. Maja Feketić, načelnica Sektora za fondove EU (FZOEU)

SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE PROJEKATA IZ NPOO I PROJEKATA SPRJEČAVANJA NASTANKA BIOOTPADA

5. Sekcija: “TERMIČKO-ENERGETSKA OPORABA OTPADA”

1. Snježana Đurišić, načelnica Sektora lokacijskih dozvola i investicija, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PROSTORNI PLANOVI, POLITIKA I JAVNOST

2. dr. sc. Renato Šarc, Montanuniversität Leoben

TRENDOVI, ULOGA I MJESTO W2E U CSGO

3. Ivica Marić, CEO, Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o.

ĐĐ TEP – KOMPLETNA RJEŠENJA ZA TERMIČKO ENERGETSKU OPORABU OTPADA

4. Danko Fundurulja, direktor IPZ Uniprojekt Terra

STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ S NAGLASKOM NA TERMIČKO ENERGETSKU OPORABU OTPADA

6. Sekcija: “GOSPODARENJE BIOOTPADOM I OTPADNIM MULJEVIMA” 

1. dr. sc. Zlatko Milanović; dr. sc. Dinko Sinčić

UVODNO PREDAVANJE

2. Marko List, direktor Consultare d.o.o.

TEHNOLOGIJE OPORABE BIOOTPADA

3. Ivan Bednjički, akademik, Livit d.o.o.

OPTIMALNA I CO₂ NEUTRALNA PRERADA KOMUNALNOG MULJA U SUSTAVU KRUŽNOG GOSPODARENJA OTPADOM

4. prof. dr. sc. Neven Voća, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ZBRINJAVANJE MULJA IZ PROČISTAČA OTPADNIH VODA KROZ PROIZVODNJU ENERGETSKIH KULTURA

5. izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica

ANALIZA NAVIKA ODVAJANJA BIOOTPADA I VAŽNOST RAZUMIJEVANJA POJMA KRUŽNOG GOSPODARSTVA

6. Igor Pandžić, direktor Unikom d.o.o., Osijek

IZAZOVI I RJEŠENJA U USPOSTAVI CJELOVITOG SUSTAVA ZBRINJAVANJA I OBRADE BIOOTPADA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

7. Sekcija: “MEDIJI & EDUKACIJA”

1. Lidija Tošić, FZOEU

UVODNO IZLAGANJE

2. Ljiljana Jurjević, Eko d.o.o.

ODNOSI S JAVNOŠĆU U CGO BILJANE DONJE

3. Vladimir Kanić, Prospekt d.o.o.

PR IZAZOVI NA PROJEKTIMA GOSPODARENJA OTPADOM