PREZENTACIJE

1. dr. sc. Renato Sarc:

WtE Termičko-energetska oporaba otpada

2. doc. dr. Filip Kokalj:

State of the art and outlook of Slovenian W-t-E 

3. Prof. dr.sc. Daniel R. Schneider:

Mogu li energane na otpad biti negativni emiteri CO2 ?

4. Davor Vić:

Zakon o gospodarenju otpadom

5. Mario Roboz:

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

6. Sonja Polonijo:

ZGO – kako se prilagoditi?

7. Koviljka Aškić:

Planiranje centara za gospodarenje otpadom

8. Aleksandra Čilić:

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
REZULTATI PROJEKTA

9. Davor Vić:

Uspješnost javne usluge u dosezanju EU direktiva u Republici Hrvatskoj

10. dr. sc. Zlatko Milanović:

BO – MBO – TO – CGO i Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom

11. Đuro Horvat:

Suvremena TEHNIX tehnologija za potpunu reciklažu miješanog i/ili predsortiranog komunalnog otpada

12. Prof. dr. sc. Bruno Zelić:

Kompostiranje u RH danas i sutra

13. Izv.prof.dr.sc. Luka Traven:

CGO “Marišćina”: 5 godina iskustva u radu pogona za mehaničko-biološku obradu miješanog komunalnog otpada u Primorsko-goranskoj županiji

14. Lidija Tošić:

Medijska analiza o gospodarenju otpadom

15. Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić:

Cjeloviti sustav proširene odgovornosti u gospodarenju
ambalažnim otpadom