Staphylococcus aureus u eri antibiotika – mjesto flukloksacilina u „valovima“ rezistencije

28. siječnja 2021.

Poštovani/a,

Pristupate provjeri znanja uz e-tečaj: Staphylococcus aureus u eri antibiotika – mjesto flukloksacilina u „valovima“ rezistencije
Za uspješno polaganje tečaja potrebno je točno odgovoriti na 60% pitanja.
Napomena: Nakon što odgovorite na sva pitanja, obavezno kliknite na ikonu „Pošalji“.

Molimo ispunite sva tražena polja!

Vrijeme trajanja testa: 60 minuta

Ime i prezime
e-mail
OIB