Dijagnoza, komplikacije i liječenje suhog oka

28. siječnja 2021.

Poštovani/a,

Pristupate provjeri znanja uz e-tečaj: Dijagnoza, komplikacije i liječenje suhog oka
Za uspješno polaganje tečaja potrebno je točno odgovoriti na 60% pitanja.
Napomena: Nakon što odgovorite na sva pitanja, obavezno kliknite na ikonu „Pošalji“.

Molimo ispunite sva tražena polja!

Vrijeme trajanja testa: 60 minuta

Ime i prezime
e-mail
Broj članske iskaznice (ljekarnici) ili OIB (liječnici)