Dijagnoza, komplikacije i liječenje suhog oka

18. rujna 2021.

Poštovani/a,

Pristupate provjeri znanja uz e-tečaj:
Dijagnoza, komplikacije i liječenje suhog oka
Za uspješno polaganje tečaja potrebno je točno odgovoriti na 60% pitanja.
Vrijeme trajanja testa: 60 minuta
Napomena: Nakon što odgovorite na sva pitanja, obavezno kliknite na gumb „Pošalji“.

Molimo ispunite sva tražena polja!

Ime i prezime
e-mail
OIB